piątek, 09 stycznia 2009

BADANIA

 JAKIE MOŻNA WYKONAĆ PRZY PODEJRZENIU KANDYDOZY  

Najczęstszym gatunkiem grzybów jakie powodują infekcje grzybicze jest candida albicans stosunkowo prosto wykrywana w badaniach. W ostatnich latach coraz częściej  rozprzestrzeniają się infekcje spowodowane innymi gatunkami grzybów (c.glabrata, krusei, parapsilosis, tropicalis) i wiele innych wykazujących znaczną oporność na leki przeciwgrzybicze. Odmienne szczepy posiadają odmienne właściwości, np. glabrata która jest drugim patogenem po candida albicans nie wytwarza pseudostrzępek, co może utrudniać hodowlę. Ciągły brak standardów i skutecznych metod wykrawania grzybów (nie tylko w Polsce ale i na świecie) powoduje, że jakaś ich część(jak podaje literatura niestety spora część!) nie zostaje rozpoznawana, albo rozpoznaje się ją dopiero w trakcie sekcji zwłok – co jest wyjątkowo mało pocieszające.

Temat kandydozy to w dalszym ciągu temat tabu , lekarze nie uznają takiej jednostki chorobowej, a wszystkie dolegliwości z nią związane przypisują innym schorzeniom lub neurastenicznej postawie pacjenta. Kiedy pacjent przekręci się z powodu rozsianej  kandydozy  to i tak poda się zupełnie inną przyczynę. W Polsce nie wykonuje się badań,  nie poszerza wiedzy,  studentom medycyny podaje się szczątkowe informacje  na których bazują potem jako lekarze. Sama byłam światkiem, stając na konsylium lekarskim w szpitalu (około 10 lekarzy w tym profesor i  lekarz który  próbuje zajmować się problemem grzybów), pani doktor głośno interpretuje  kolegom jeden z moich  wyników (Geotrichum candidum- wzrost obfity), który to grzyb wywołał u mnie infekcję z  gorączką 39 stopni, bólami mięści, kości , nudnościami, biegunkami itp) - jako autorytet w tej dziedzinie podaje  im  niepodwarzalną wiedzę, że grzyb jest saprofitem i nie wywołuje infekcji. Wiedza zostaje przyswojona i ma się dobrze w kolejnym powielaniu. Niestety jest to wiedza błędna, geotrichum, chociaż uważa się go za grzyba mało patogennego u pewnej grupy ludzi jest wstanie wywołać infekcję narządową, a nawet sepsę - materiałów, badań  i opisanych przypadków na ten temat jest tak sporo,  wystarczy tylko po nie sięgnąć. Nie na darmo  jeden z najwybitniejszych profesorów w Polsce powiedział mi, wiedza naszych lekarzy na temat grzybic jest zerowa , nawet ja nie wiem wszystkiego.

Poniżej podam  badania, które niestety w większości nie są  dostępne dla zwykłego „fungowca” , ponieważ:

·        wykonują je nieliczne specjalistyczne  laboratoria, do których ma dostęp niewiele osób,

·        lekarze nie wiedzą o nich, a pacjenci tym bardziej - chociaż jak przeglądam fora  to widzę , że zdobyli już więcej wiedzy niż ci którzy powinni ich leczyć,

·        niektóre badania są bardzo drogie i nie stać wiele osób na ich wykonanie,

·        no i właściwie po co mają je robić, jak lekarze nie potrafią ich zinterpretować?

 

Niemniej jednak, dla mocno zdesperowanych  mogą być przydatne, chociażby po to by mogli wyleczyć się z ewentualnej hipochondrii. Ja się z niej wyleczyłam, chociaż dziesiątki lekarzy uważało, przez lata,  że z moją psychiką jest coś nie w porządku. Dziś mam w ręku mocne dowody, właśnie dzięki tym badaniom (do których sama musiałam docierać przez lata), ale i brak możliwości leczenia, bo mój przypadek chociaż bardzo ciężki został całkowicie zignorowany.

22:35, fungidia , BADANIA
Link Komentarze (5) »

BADANIA  MIKROSKOPOWE

Badanie mikroskopowe-podstawowe 

Bezpośrednie badanie materiału  pod mikroskopem w którym widoczne są komórki grzybów. Badanie wykonywane najczęściej, jednakże nie zawsze  grzyb zechce pokazać swoje oblicze, bezpośrednio na szkiełku.

Wymaz pobiera się bezpośrednio z zainfekowanego narządu (narząd rodny, jama ustna, ucho, itp.) Po wybarwieniu preparatu metodą Grama stają się widoczne komórki i strzępki grzybów. Badanie to umożliwia rozpoznanie 65 – 68% objawowych zakażeń grzybiczych

Badanie histopatologiczne

Jest to badanie mikroskopowe materiału cytologicznego (komórkowego) lub histologicznego (tkankowego)Materiał pobierany jest na drodze biopsji. Niestety jak wiele innych badań i te obarczone są błędami, najczęściej spowodowanymi tym, że  histopatolog nie mający na codzień  styczności z  tkankami zawierającymi grzyby popełnia błędy w ich identyfikacji, lub po prostu ich nierozpoznaje. Dlatego do wykonywania takich badań histopatolog musi posiadać  dużą wiedzę z zakresu morfologii grzybów patogennych, jak również samej techniki jaka jest konieczna do badania bioptatów  w kierunku grzybic. Badanie wykonywane jest w grzybicach narządowych.

Badanie mikroskopowe krwi 

Badanie bezpośrednie polegające na obserwowaniu pod mikroskopem kropli krwi pobranej od pacjenta. Umożliwia ono identyfikacje komórek grzyba. Ograniczeniem tej metody jest konieczność odpowiedniego namnożenia się drożdży we krwi. Metoda przeznaczona jest do identyfikacji zaawansowanych stadiów kandydozy,  stwierdzenie obecności komórek grzyba we krwi jest bezpośrednim dowodem potwierdzającym chorobę.

Metoda wymaga sporego doświadczenia diagnosty laboratoryjnego. Często zdarzają się przypadki błędnych wyników fałszywie ujemnych z uwagi na podobieństwo komórek Candida do leukocytów (komórek krwi).

HODOWLA MYKOLOGICZNA

 

To tzw. posiew na specjalnych podłożach W przypadku, gdy badanie mikroskopowe nie jest jednoznaczne lub wymagana jest szczegółowa identyfikacja gatunkowa grzyba z  uzyskanego,  materiału zakłada się hodowlę na podłożu Sabourauda.  Badanie umożliwia, wyhodowanie grzyba jak również jego identyfikację (czyli  oznaczenie gatunku  oraz wykonanie mykogramu, czyli oznaczenie wrażliwości danego patogenu na leki p/grzybicze)

Próbka pochodzącą z kału lub błon śluzowych posiana zostaje na specjalne podłoże mikrobiologiczne umożliwiające wzrost drożdży. Metoda ta jest rutynowo stosowana przez szereg laboratoriów, jednak hodowla prowadzona musi być przez odpowiednio długi okres (zwykle co najmniej 10 dni), czego raczej się nie stosuje, skracając czas do 3 dni.Z uwagi na fakt, iż drożdże z rodzaju Candida są naturalnym drobnoustrojem występującym u większości ludzi (jelito grube, powłoki skórne i błony śluzowe) otrzymanie pozytywnego wyniku badania posiewowego  nie musi oznaczać infekcji, jak również otrzymanie negatywnego wyniku nie oznacza braku takiej infekcji, gdyż są grzyby które nie wyrosną na  żadnej pożywce.Wyjątkiem jest pozytywny wynik otrzymany z posiewu krwi. W tym przypadku, wynik pozytywny wskazuje na infekcje ogólnoustrojową (np. fungemię) i wymaga natychmiastowego leczenia.   

 

DIAGNOSTYKA MOLEKULATRNA

Badanie DNA - Test PCR

Dotyczy wykrywania kilku gatunków  candida. Metoda podobno bardziej skuteczna niż hodowlana, bo wykrywa nawet małą ilość materiału genetycznego grzyba (jednak wykrywalność to tylko lub aż 95%).

Badanie genetyczne, pozwalające na identyfikacji materiału genetycznego (DNA) grzyba. Jest to metoda bezpośrednia - identyfikująca bezpośrednią obecność drożdży w badanym materiale (krew, wymaz z błon śluzowych itp.). Metoda PCR pozwala na identyfikacje pojedynczych komórek drożdży w badanym materiale, a więc bardzo wczesną fazę zakażenia. Polega ona na powieleniu określonego fragmentu DNA grzyba do ilości wystarczającej do tego aby stał się on widoczny w świetle UV.

Testy genetyczne typu PCR oferują obecnie najczulsze metody diagnostyczne- ale też nie dają 100% pewności.

21:13, fungidia , BADANIA
Link Komentarze (1) »

Diagnostyka serologiczna

 

Badanie serologiczne wykrywające przeciwciała jest wykorzystywane przy śledzeniu procesu rozwoju grzybicy, szczególnie duże znaczenie mają  w zakażeniach przewlekłych i kandydozie inwazyjnej.

 

Testy Elisa

  
Rodzaj zakażenia

Wykrywanie przeciwciała 

 Candida 

Badanie

IgM

3-10 dni od zakażenia

IgG

 powyżej 8 dni od zakażenia

Ostra kandydoza- infekcja krótkotrwała

dodatni

nieobecny

Ostra kandydoza rozsiana

dodatni

dodatni

Chroniczna kandydoza

może być dodatni

dodatni

 

Test immunoenzymatyczny wykrywający przeciwciała przeciwko określonym gatunkom grzyba. Jest to najczęściej stosowany test diagnostyczny, z uwagi na niską cenę i przesiewowy charakter. Test Elisa jest metodą pośrednią, wykrywającą jedynie odpowiedź immunologiczną naszego organizmu powstałą po kontakcie z antygenami grzyba. Otrzymanie wyniku pozytywnego po badaniach przeciwciał klasy IgG sugeruje, iż pacjent miał w przeszłości kontakt z danym mikroorganizmem, co oczywiście nie świadczy o trwającym zakażeniu. Przeciwciała klasy IgG na wysokim poziomie utrzymywać się mogą przez długi okres (miesięcy, a nawet lat) po ustąpieniu objawów choroby. Mała wartość diagnostyczna spowodowana jest również przez niską czułość testów, jak i dużą liczbę wyników fałszywie negatywnych. Coraz częściej zastępowany jest przez czulsze i bezpośrednie metody identyfikacji komórek grzyba.

21:07, fungidia , BADANIA
Link Komentarze (1) »

Badanie mykoserologiczne

 

W jednym badaniu wykonuje się trzy oznaczenia- badanie wykonuje się w grzybicach narządowych

  

Lp

Badanie

Uwagi

Przebadane osoby z podejrzeniem kandydozy

256 osób

1

Test precypitacji(przeciwciała anty Candida) 

U osób z zaburzeniami odporności pomimo grzybicy test może wyjść ujemny

19

osób z pozytywnym wynikiem

2test lateksowy(antygen)

Badanie  słabo miarodajne, wyniki często ujemne, pomimo grzybicy

5

osób z pozytywnym wynikiem

3

test hemaglutynacji biernej 

c. albicans – norma 1:160

aspergillus fumigatus 1:80

Wynik  powyżej 1:160    dla c.albicans –  może oznaczać infekcję narządową, dla aspergillus powyżej 1:80

120

 osób z pozytywnym wynikiem

WAŻNE ! -  Reakcję pozytywną uzyskuje się nie tylko dla gatunku c.albicans (tak ja pokazane jest w badaniu) , ale również dla innych gatunków takich jak; c. glabrata, c. tropicalis,c.parapsilosis - które reagują krzyżowo ze względu na podobieństwo antygenowe Tak więc np. wynik  testu hemaglutynacji biernej  candida albicans 1:360 może świadczyć o  infekcji spowodowanej jednym z gatunków które wymieniłam, ale nie koniecznie c.albicans.

Diagnostyka serologiczna jest bardzo pomocna w wykrywaniu grzybic jednakże trzeba pamiętać że:

·        Pokrewieństwo antygenowe nie tylko miedzy grzybami ale również bakteriami sprawia, że wyniki mogą być fałszywie dodatnie

·        Wiele osób jest skolonizowanych przez grzyby i większość osób może mieć przeciwciała przeciwko candida

·        Grzybice które pojawiają się u osób z zburzoną odpornością a których system immunologiczny nie jest wstanie wytworzyć przeciwciał dają wyniki negatywne w badaniach wykrywających przeciwciała – nie wyklucza to jednak istniejącego zakażenia grzybiczego.

Antygeny krążących grzybów są szybko eliminowane z organizmu dlatego testy na antygeny należy wykonywać kilkakrotnie zwłaszcza tzw. badanie galaktomannanu (najczęściej wykonywanego w ośrodkach medycznych) – wyniki często wychodzą fałszywie  ujemne, lub fałszywie dodatnie. 

BADANIA IMMUNOLOGICZNE

przydatne w wyjaśnieniu przyczyn kandydozy

 

Osoby chorujące na grzybicę, mające często nawroty, jak również kobiety z nawracającą kandydozą dróg rodnych , mają  większe lub mniejsze zaburzenia odporności ( potwierdzone jest to badaniami klinicznymi). Typ zaburzeń najczęściej dotyczy limfocytów T i ich subpopulacji i występuje w najrozmaitszych konfiguracjach, czasami  takie zaburzenie jest  mało uchwytne ze względu na słabe możliwości diagnostyczne, jak i  małą do nich dostępność.

Niemniej jednak wszystkim osobom borykającymi się z nawracającymi lub chronicznymi grzybicami powinno wykonywać się badanie limfoctów T i ich subpopulacji  jak również  chyba najważniejsze -  badanie funkcjonalne limfocytów T (odpowiedz limfocytów na antygen candida, gruźlicy lub inny), im niższy wynik stymulacji , tym większe zaburzenie odporności. Przy wyniki np. 1,  organizm jest dosłownie przerośnięty grzybami, nie potrafi się bronić, infekcje nie chcą się leczyć, pomimo, że leki wykazują wrażliwość na grzyby. Ten typ zaburzenia  (jak podaje literatura zagraniczna) spowodowany jest dużym rozrostem grzybów candida w organizmie których antygeny wytwarzają substancję  blokującą prawidłową reakcję limfocytu T – a więc grzyb pozbawia nasz organizm całkowitej linii obrony, by sam mógł się dowoli namnażać. Badanie  funkcjonalne limfocytów daje nam więc odpowiedź – jak poważna jest infekcja i dlaczego nie możemy pozbyć się kandydozy

************************************************************

Candide w organiźmie można również wykryć za pomocą testu z moczu - w którym oznacza się pewne metabolity grzybów. Nie wiem nic o dostępności tego badania w Polsce. Niektóre osoby  wysyłały materiał do Anglii - koszt 20 funtów + 200 zł za przesyłkę. Dla zaintereswoanych podaje email kontaktowy z laboratorium adv.nut@did.pipex.com

21:04, fungidia , BADANIA
Link Komentarze (4) »
Zakładki:
Vulvodynia
APTEKI
ARTYKUŁY
ARTYKUŁY ANGLOJĘZYCZNE
BADANIA KLINICZNE PREPARATÓW
BORELIOZA
F O R U M
FUNDACJA Dom Rain Mana
LABORATORIA
LECZENIE
MEDYCYNA NATURALNA
MOJE LINKI
Mówią, że niepełna wiedza jest rzeczą niebezpieczną, ale jednak nie tak złą, jak całkowita ignorancja.
NORMY LABORATORYJNE
PRZYDATNE LINKI
SERWIS ANTYBIOTYKOWY
SKLEPY
VV
ZDJECIA- GRZYBICA